Có 1 kết quả:

điện não

1/1

điện não

phồn thể

Từ điển phổ thông

máy vi tính, máy tính điện tử

Từ điển trích dẫn

1. Máy điện toán (electronic computer).