Có 1 kết quả:

điện thoại

1/1

điện thoại

phồn thể

Từ điển phổ thông

điện thoại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng điện để truyền tiếng nói đi ( telephone ).