Có 1 kết quả:

lộ diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra mặt cho mọi người biết.