Có 2 kết quả:

phích lịchtích lịch

1/2

phích lịch

giản thể

Từ điển phổ thông

sét đánh bất ngờ

Một số bài thơ có sử dụng

tích lịch

giản thể

Từ điển phổ thông

sét đánh bất ngờ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng sấm thình lình.

Một số bài thơ có sử dụng