Có 1 kết quả:

linh hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dễ dàng trơn tru, sống động.