Có 1 kết quả:

linh xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe chở quan tài trong đám tang.

Một số bài thơ có sử dụng