Có 1 kết quả:

phi thường

1/1

Từ điển trích dẫn

1.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thấy luôn. Ít có. Đoạn trường tân thanh có câu: » E thay những dạ phi thường, dễ dò rốn bể, khôn lường đáy sông « — Phi thường: Không giống người thường, là nói hững người sâu sắc, hiểm độc. » E thay những dạ phi thường « ( Kiều ).

Một số bài thơ có sử dụng