Có 1 kết quả:

phi luật tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước gồm các đảo, ở phía đông Á châu ( Philippines ).