Có 1 kết quả:

phi nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lí lẽ để phản đối.