Có 1 kết quả:

diện bích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự thiền định. Tương truyền, thầy tu Đạt-ma ngồi xoay mặt vào vách tường Thiếu Lâm tự suốt chín năm.