Có 1 kết quả:

cách tân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đổi mới.