Có 1 kết quả:

cách diện tẩy tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thực lòng sửa lỗi, triệt để hối ngộ.