Có 1 kết quả:

thát đát

1/1

thát đát

giản thể

Từ điển phổ thông

người Mông Cổ, dân tộc Tác-ta