Có 1 kết quả:

cúc dục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nuôi nấng dạy dỗ. Chỉ công ơn cha mẹ. § Cũng nói “cúc dưỡng” 鞠養.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng dạy dỗ. Chỉ công ơn cha mẹ. Cũng nói Cúc dưỡng 養.