Có 1 kết quả:

tiên

1/1

tiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đệm lót yên ngựa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đệm lót yên ngựa. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Duy nô bộc ngữ nhân, bất gia tiên trang dĩ hành, lưỡng hõa giáp kích, thống triệt tâm phủ” 惟奴僕圉人, 不加韉裝以行, 兩踝夾擊, 痛徹心腑 (Tam sanh 三生) Chỉ có bọn đầy tớ và kẻ giữ ngựa, không chịu thêm yên đệm để cưỡi đi, hai gót chân kẹp thúc (vào hông ngựa), đau thấu ruột gan.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đệm lót yên ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 韉.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nệm nhỏ phủ trên yên ngựa thời xưa.