Có 1 kết quả:

nhận ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trạch, một loài cá giống như lươn, nhưng ngắn hơn.