Có 1 kết quả:

âm xoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ âm nhạc, là một âm thanh kim khí đặc biệt hình chữ U, gõ lên sẽ phát ra một nốt nhạc đúng, người hát và các nhạc khí phải theo đúng cao độ đó ( diapason, tunning furk ).