Có 1 kết quả:

âm nhạc

1/1

âm nhạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

âm nhạc

Từ điển trích dẫn

1. Nghệ thuật về âm và tiếng có quy tắc, tổ chức để biểu đạt tư tưởng tình cảm con người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hoà hợp sắp xếp các âm thanh sao cho dễ nghe và có ý nghĩa.

Một số bài thơ có sử dụng