Có 1 kết quả:

âm phù

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dấu hiệu ghi âm (dài ngắn, cao thấp) trong âm nhạc hoặc ngôn ngữ học.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu hiệu để ghi các âm thanh, tức nốt nhạc ( note ).