Có 1 kết quả:

âm tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Âm chính trong một âm phức tạp.