Có 1 kết quả:

âm sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính chất phân biệt hai thứ tiếng cao và mạnh bằng nhau (tiếng Pháp: timbre). § Còn gọi là “âm phẩm” 音品, “âm chất” 音質.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Âm phẩm 音品.