Có 1 kết quả:

âm tiết

1/1

âm tiết

giản thể

Từ điển phổ thông

âm tiết (ngôn ngữ)