Có 1 kết quả:

âm điệu

1/1

âm điệu

giản thể

Từ điển phổ thông

âm điệu