Có 1 kết quả:

âm vận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Những chữ cùng vần trong thơ ca.

Một số bài thơ có sử dụng