Có 1 kết quả:

âm vận học

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn học nghiên cứu về kết cấu âm vận ngôn ngữ loài người.
2. Tên khác của “thanh vận học” 聲韻學.