Có 1 kết quả:

ban khao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cho tiền bạc rượu thịt để ăn mừng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho tiền bạc rượu thịt để ăn mừng.