Có 1 kết quả:

đầu túc loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài động vật mà chân mọc ở đầu ( Cephalopoda ).