Có 1 kết quả:

đầu diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung đồ trang sức trên đầu tóc đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng