Có 1 kết quả:

cố ảnh tự liên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trông bóng tự thương. Hình dung ở trong cảnh cô đơn thất ý. § Cũng nói “cô khổ linh đình” 孤苦伶仃. ◇Vương Dĩ Nhân 王以仁: “Nhãn khuông trung bất tri bất giác đích hữu ta nhuận thấp khởi lai, tiện độc tự cố ảnh tự liên đích thán liễu nhất khẩu khí” 眼眶中不知不覺的有些潤濕起來, 便獨自顧影自憐的嘆了一口氣 (Lưu lãng 流浪).
2. Tự cho mình là hay là đẹp. ◇Trương Suất 張率: “Cố ảnh tự mị, khuy kính tự liên” 顧影自媚, 窺鏡自憐 (Tú phú 繡賦).