Có 1 kết quả:

cố tuất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngó ngàng, thương xót đến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngó ngàng thương xót.