Có 1 kết quả:

thuận tiện

1/1

thuận tiện

giản thể

Từ điển phổ thông

thuận tiện, tiện lợi, dễ dàng