Có 1 kết quả:

phong cảnh

1/1

phong cảnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

phong cảnh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những vật tự nhiên bày ra trước mắt, tức cảnh thiên nhiên. Đoạn trường tân thanh có câu: » Bước lần theo ngọn gió tiểu khê, nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh «.

Một số bài thơ có sử dụng