Có 1 kết quả:

phong mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bị gió lay. Chỉ cha mẹ già yếu mà con cái không kịp về phụng dưỡng.

Một số bài thơ có sử dụng