Có 2 kết quả:

phong triềuphong trào

1/2

phong triều

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng đọc Phong trào. Chỉ một loạt những hành động giống nhau của nhiều người, nổi lên trong một thời gian ngắn, giống như cơn gió thổi tới, nước triều dâng lên. » Phong trào gặp buổi canh tân « ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng