Có 1 kết quả:

phong mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mũi và dáng dấp bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng