Có 1 kết quả:

phong vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vẻ đẹp thanh tao trong dáng dấp cử chỉ bên ngoài. Đoạn trường tân thanh có câu: » Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân «.

Một số bài thơ có sử dụng