Có 1 kết quả:

phong xan lộ túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn trong gió ngủ trong sương, chỉ nỗi cực nhọc vất vả.

Một số bài thơ có sử dụng