Có 1 kết quả:

phiêu linh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rơi lả tả. § Từ không trung rơi xuống chầm chậm. ◇Vương An Thạch 王安石: “Hoàng hôn phong vũ đả viên lâm, Tàn cúc phiêu linh mãn địa kim” 黃昏風雨打園林, 殘菊飄零滿地金 (Tàn cúc 殘菊).
2. Lênh đênh, trôi giạt, phiêu bạc, lưu lạc. ◇Lí Ngư 李漁: “Kí vô phụ mẫu hựu vị tằng xuất giá, phiêu linh dị quốc, hà dĩ vi tình?” 既無父母又未曾出嫁, 飄零異國, 何以為情? (Liên hương bạn 憐香伴, Nữ giáo 女校).
3. Lạc mất, tán thất. ◇Mạnh Giao 孟郊: “Vô tử sao văn tự, Lão ngâm đa phiêu linh” 無子抄文字, 老吟多飄零 (Lão hận 老恨).
4. Tàn rạc, điêu linh. ◇Lưu Đại Bạch 劉大白: “Bả tạc dạ xuy quá khứ đích tây phong, cấp truy hồi lai, thỉnh tha khán nhất khán, giá phiêu linh đắc tiều tụy khả liên đích hoàng diệp” 把昨夜吹過去的西風, 給追回來, 請它看一看, 這飄零得憔悴可憐的黃葉 (Tây phong 西風).
5. Tơi tả, tan nát. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Sát đích Lí Thành, Văn Đạt kim khôi đảo nạp, y giáp phiêu linh, thối nhập thành trung, bế môn bất xuất” 殺的李成, 聞達金盔倒納, 衣甲飄零, 退入城中, 閉門不出 (Đệ lục thập tứ hồi) Chém giết (dữ dội) đến nỗi Lí Thành, Văn Đạt mất cả mũ khôi, áo giáp tả tơi, rút vào trong thành đóng cổng không dám thò ra nữa.

Một số bài thơ có sử dụng