Có 1 kết quả:

phong cảnh

1/1

phong cảnh

giản thể

Từ điển phổ thông

phong cảnh