Có 1 kết quả:

sưu lưu

1/1

sưu lưu

giản thể

Từ điển phổ thông

gió thổi vù vù