Có 1 kết quả:

phi cơ

1/1

phi cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

máy bay

Từ điển trích dẫn

1. Máy bay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy bay.

Một số bài thơ có sử dụng