Có 1 kết quả:

phi tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bay và chạy. Chỉ sự chạy trốn. Td: Cao phi viễn tẩu ( cao bay xa chạy ).

Một số bài thơ có sử dụng