Có 1 kết quả:

phi phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu tóc rối bời, bay tung.