Có 1 kết quả:

phi cơ

1/1

phi cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

máy bay