Có 1 kết quả:

thực thù du

1/1

thực thù du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây thực thù du (dùng pha đồ ăn)