Có 1 kết quả:

sức nguỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá, chỉ có bề ngoài.