Có 1 kết quả:

sức từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói để che đậy lỗi lầm của mình.