Có 1 kết quả:

hợp lạc

1/1

hợp lạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

mì sợi làm bằng bột ngô hoặc bột kiều mạch