Có 1 kết quả:

dư nguyệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng nhuận (âm lịch). § Tức “nhuận nguyệt” 閏月.

Một số bài thơ có sử dụng