Có 1 kết quả:

chuyết
Âm Hán Việt: chuyết
Unicode: U+991F
Tổng nét: 16
Bộ: thực 食 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丶丶フ一一フ丶フ丶フ丶フ丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 3

1/1

chuyết

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cúng tế
2. rưới rượu xuống đất lúc tế lễ

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cúng tế, cúng tế liên tục;
② Rưới rượu xuống đất lúc tế lễ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ ăn đem cúng tế. Đồ ăn.